พระราชทานยศทหาร
  ประเภท/เรื่อง  เล่ม ตอน  วันที่ประกาศ  รายละเอียด 
  รจก.ยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล ปีงบประมาณ 60 ครั้งที่ 2 (วาระ เม.ย.)  135 12 ข 10 เม.ย. 61
  รจก.ยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล ปีงบประมาณ 59 ครั้งที่ 1 (วาระ ต.ค.)  135 2 ข 10 ม.ค. 61
  รจก.ยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล ปีงบประมาณ 59 ครั้งที่ 2 (วาระ เม.ย.)  134 14 ข 22 มี.ค. 60
  รจก.ยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล ปีงบประมาณ 58 ครั้งที่ 1 (วาระ ต.ค.)  133 30 ข  7 ก.ย. 59
  รจก.ยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล ปีงบประมาณ 58 ครั้งที่่ 2 (วาระ เม.ย.) 133 4 ข 11 ก.พ. 59
  รจก.ยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล ปีงบประมาณ 57 ครั้งที่ 1 (วาระ ต.ค.) 132 21 ข  10 ส.ค. 58
  รจก.ยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล ปีงบประมาณ 57 ครั้งที่ 2 (วาระ เม.ย.) 132 14 ข  27 เม.ย. 58
  รจก.ยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล ปีงบประมาณ 56 ครั้งที่ 1 (วาระ ต.ค.) 131 31 ข  19 ธ.ค. 57
  รจก.ยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล ปีงบประมาณ 56 ครั้งที่ 2 (วาระ เม.ย.) 131 12 ข  21 พ.ค. 57
  รจก.ยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล ปีงบประมาณ 55 ครั้งที่ 1 (วาระ ต.ค.) 130 14 ข  17 มิ.ย. 56
  รจก.ยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล ปีงบประมาณ 55 ครั้งที่ 2 (วาระ เม.ย.) 130  3 ข 25 ม.ค. 56
  รจก.ยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล ปีงบประมาณ 54 ครั้งที่ 1 (วาระ ต.ค.) 129 27 ข 17 ส.ค. 55
  รจก.ยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล ปีงบประมาณ 54 ครั้งที่ 2 (วาระ เม.ย.) 129 15 ข 27 เม.ย. 55
  เลื่อนยศกรณีพิเศษลาออกตามโครงการ 129 16 ข 4 พ.ค. 55
  รจก.ยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล ปีงบประมาณ 53 ครั้งที่ 1 (วาระ ต.ค.)  128 23 ข  2 ธ.ค. 54
  รจก.ยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล ปีงบประมาณ 53 ครั้งที่ 2 (วาระ เม.ย.) 128 10 ข  10 มิ.ย. 54
  รจก.ยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล ปีงบประมาณ 53 (กรณีพิเศษ)  127  12 ข 20 ต.ค. 53
  รจก.ยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล ปีงบประมาณ 52 ครั้งที่ 1 (วาระ ต.ค.) 127  15 ข  15 ธ.ค. 53
  รจก.ยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล ปีงบประมาณ 52 ครั้งที่ 2 (วาระ เม.ย.) 126 18 ข   16 ธ.ค. 52
  รจก.ยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล ปีงบประมาณ 51 ครั้งที่ 1 (วาระ ต.ค.) 126  10 ข 14 ส.ค. 52
  รจก.ยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล ปีงบประมาณ 51 ครั้งที่ 2 (วาระ เม.ย.) 126  3 ข 6 มี.ค. 52
  รจก.ยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล ปีงบประมาณ 50 ครั้งที่ 1 (วาระ ต.ค.) 125 6 ข   9 เม.ย. 51
  รจก.ยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล ปีงบประมาณ 50 ครั้งที่ 2 (วาระ เม.ย.) 124  14 ข  16 พ.ย. 50