คู่มือการจัดการความรู้

บรรจุนักเรียนนายสิบ นักเรียนช่างฝีมือทหาร นักเรียนดุริยางค์ และนักเรียนผู้ช่วยพยาบาล PDF พิมพ์ อีเมล
User Rating: / 2
แย่ดีที่สุด 
บันทึกข้อความ - บันทึกข้อความ
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 08 พฤษภาคม 2018 เวลา 07:19 น.

 

คำสั่งบรรจุนักเรียนนายสิบ นักเรียนช่างฝีมือทหาร นักเรียนดุริยางค์

และนักเรียนผู้ช่วยพยาบาล    

คำสั่ง ทบ.ที่   เรื่อง  ลงวันที่ 

คำสั่ง ทบ.(เฉพาะ)ที่

100/2560

คำสั่ง ทบ.(เฉพาะ) ที่ 100/60 เรื่องบรรจุ นนส.เหล่า ร.รุ่นที่ 2/58 จำนวน 156 (ชุดที่1)คำสั่ง ทบ.(เฉพาะ) ที่ 100/60 เรื่องบรรจุ นนส.เหล่า ร.รุ่นที่ 2/58 จำนวน 156 (ชุดที่1) 1ม.ค.61               

คำสั่ง ทบ.(เฉพาะ)ที่

 443/2560 

เรื่องบรรจุนักเรียนช่างฝีมือทหารเข้ารับราชการ    1ม.ค.61         

คำสั่ง ทบ.(เฉพาะ)ที่

507/2560

เรื่องบรรจุนักเรียนช่างฝีมือทหารเข้ารับราชการ (ชุดที่ 2)
1ม.ค.61               

คำสั่ง ทบ.(เฉพาะ)ที่ 

624/2561 

เรื่องบรรจุนักเรียนช่างฝีมือทหารเข้ารับราชการnew 3พ.ค.61

คำสั่ง ทบ.(เฉพาะ)ที่

625/2561

เรื่องบรรจุนักเรียนช่างฝีมือทหารเข้ารับราชการnew 3พ.ค.61
  หน้าประชาสัมพันธ์      
แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2018 เวลา 07:35 น.