เลื่อนฐานะนายทหารประทวน เป็นสัญญาบัตร(เกษียณ) PDF พิมพ์ อีเมล
User Rating: / 1
แย่ดีที่สุด 
คำสั่ง - คำต่างๆ
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 17 เมษายน 2018 เวลา 02:39 น.

คำสั่งเลื่อนฐานะนายทหารประทวน เป็นสัญญาบัตร(เกษียณ)

คำสั่ง ทบ.ที่

786/2560

เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตรnew   1 ม.ค.61

คำสั่ง ทบ.ที่

70/2561

เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตรnew 1 ม.ค.61 

คำสั่ง ทบ.ที่

71/2561

เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตรnew  1 ม.ค.61 
     
หน้าประชาสัมพันธ์   
แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 17 เมษายน 2018 เวลา 02:50 น.