คู่มือการจัดการความรู้

เลื่อนฐานะนายทหารประทวน เป็นสัญญาบัตร(ไม่ใช้คุณวุฒิ) PDF พิมพ์ อีเมล
User Rating: / 12
แย่ดีที่สุด 
คำสั่ง - คำต่างๆ
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 17 เมษายน 2018 เวลา 02:34 น.

คำสั่งเลื่อนฐานะนายทหารประทวน เป็นสัญญาบัตร(ไม่ใช้คุณวุฒิ)    

คำสั่ง ทบ.ที่   เรื่อง  ลงวันที่ 

คำสั่ง ทบ.ที่

8/2561

เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตรnew    1 ม.ค.61 

คำสั่ง ทบ.ที่

22/2561

เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตรnew  1 ม.ค.61 

คำสั่ง ทบ.ที่

56/2561

เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตรnew  1 ม.ค.61 

คำสั่ง ทบ.ที่

59/2561

เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตรnew  1 ม.ค.61 

คำสั่ง ทบ.ที่

71/2561

เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตรnew  1 ม.ค.61 

คำสั่ง ทบ.ที่

86/2561

เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตรnew  1 ม.ค.61 

คำสั่ง ทบ.ที่

88/2561

เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตรnew  1 ม.ค.61 

คำสั่ง ทบ.ที่

95/2561

เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตรnew  1 ม.ค.61 

คำสั่ง ทบ.ที่

107/2561

เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตรnew   1 ม.ค.61 

คำสั่ง ทบ.ที่

141/2561

 เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตรnew   2 มี.ค.61 

คำสั่ง ทบ.ที่

146/2561

 
เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตรnew   7 มี.ค.61 

คำสั่ง ทบ.ที่

156/2561

เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตรnew   8 มี.ค.61

คำสั่ง ทบ.ที่

154/2561

 
เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตรnew   9 มี.ค.61 

คำสั่ง ทบ.ที่

184/2561

เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตรnew   15 มี.ค.61 

คำสั่ง ทบ.ที่

185/2561

เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตรnew 15 มี.ค.61

คำสั่ง ทบ.ที่

186/2561

เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตรnew    15 มี.ค.61

คำสั่ง ทบ.ที่

187/2561

 
ลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตรnew     19 มี.ค.61

คำสั่ง ทบ.ที่

188/2561

เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตรnew 19 มี.ค.61
 คำสั่ง ทบ.ที่

205/2561

เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตรnew  28 มี.ค.61 
 คำสั่ง ทบ.ที่

206/2561

เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตรnew 28 มี.ค.61
 คำสั่ง ทบ.ที่

209/2561

เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตรnew  30 มี.ค.61
 คำสั่ง ทบ.ที่

211/2561

เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตรnew  28 มี.ค.61 
 คำสั่ง ทบ.ที่

212/2561

เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตรnew  30 มี.ค.61 
 คำสั่ง ทบ.ที่

204/2561

เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตรnew  26 มี.ค.61 

คำสั่ง ทบ.ที่

219/2561

 
เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตรnew  3 เม.ย.61 
 คำสั่ง ทบ.ที่

221/2561

เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตรnew  3 เม.ย.61

คำสั่ง ทบ.ที่

229/2561 

เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตรnew  เม.ย.61

คำสั่ง ทบ.ที่

230/2561 

เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตรnew 10 เม.ย.61 

คำสั่ง ทบ.ที่

 233/2561 

เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตรnew 10 เม.ย.61

 คำสั่ง ทบ.ที่

 236/2561  

เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตรnew 17 เม.ย.61

 คำสั่ง ทบ.ที่

 238/2561  

เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตรnew 17 เม.ย.61

 คำสั่ง ทบ.ที่ 

243/2561  

เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตรnew 19 เม.ย.61

คำสั่ง ทบ.ที่

 245/2561  

เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตรnew 20 เม.ย.61

คำสั่ง ทบ.ที่

 257/2561 

เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตรnew 1 พ.ค.61

คำสั่ง ทบ.ที่

 258/2561 

เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตรnew 1 พ.ค.61

 คำสั่ง ทบ.ที่ 

 259/2561 

เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตรnew 3 พ.ค.61

คำสั่ง ทบ.ที่

 260/2561 

เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตรnew 3 พ.ค.61

คำสั่ง ทบ.ที่

 271/2561

เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตรnew 10 พ.ค.61

คำสั่ง ทบ.ที่

 277/2561

เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตรnew 11 พ.ค.61

คำสั่ง ทบ.ที่

 295/2561

เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตรnew 21 พ.ค.61

คำสั่ง ทบ.ที่

 299/2561

เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตรnew 23 พ.ค.61

คำสั่ง ทบ.ที่

300/2561

เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตรnew 23 พ.ค.61

หน้าประชาสัมพันธ์   

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2018 เวลา 03:11 น.