เลื่อนฐานะประทวน PDF พิมพ์ อีเมล
User Rating: / 10
แย่ดีที่สุด 
คำสั่ง - คำต่างๆ
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2018 เวลา 04:31 น.

 

 

คำสั่งเลื่อนฐานะนายทหารประทวน เป็นสัญญาบัตร
 คำสั่ง ทบ.ที่  เรื่อง ลงวันที่ 

คำสั่ง ทบ.ที่

465/2560

      เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหาสัญญาบัตร
11 ส.ค.60

คำสั่ง ทบ.ที่

475/2560 

  เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร
  21 ส.ค.60

คำสั่ง ทบ.ที่

500/2560 

       เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร         30 ส.ค.60 

คำสั่ง ทบ.ที่

501/2560 

เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร
 30 ส.ค.60 

คำสั่ง ทบ.ที่

543/2560 

  เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร
11 ก.ย.60 

คำสั่ง ทบ.ที่

549/2560 

      เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร    18 ก.ย.60

คำสั่ง ทบ.ที่

568/2560

   เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร    19 ก.ย.60 

คำสั่ง ทบ.ที่

578/2560 

เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร
 21 ก.ย.60 

คำสั่ง ทบ.ที่

589/2560 

  เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร
 26 ก.ย.60

คำสั่ง ทบ.ที่

597/2560 

เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร
 28 ก.ย.60 

คำสั่ง ทบ.ที่

607/2560 

    เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร   03 ต.ค.60 

คำสั่ง ทบ.ที่

628/2560 

เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร
17 ต.ค.60 

คำสั่ง ทบ.ที่

629/2560 

เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร
19 ต.ค.60 

คำสั่ง ทบ.ที่

661/2560 

เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร
 02 พ.ย.60 

คำสั่ง ทบ.ที่

782/2560 

    เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร new 25 ธ.ค.60 

 คำสั่ง ทบ.ที่

00/2561

  0 ม.ค.61 

คำสั่งเลื่อนฐานะนายทหารประทวน เป็นสัญญาบัตร(ไม่ใช้คุณวุฒิ)    

คำสั่ง ทบ.ที่   เรื่อง  ลงวันที่ 

คำสั่ง ทบ.ที่

8/2561

เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตรnew    1 ม.ค.61 

คำสั่ง ทบ.ที่

22/2561

เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตรnew  1 ม.ค.61 

คำสั่ง ทบ.ที่

56/2561

เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตรnew  1 ม.ค.61 

คำสั่ง ทบ.ที่

59/2561

เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตรnew  1 ม.ค.61 

คำสั่ง ทบ.ที่

71/2561

เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตรnew  1 ม.ค.61 

คำสั่ง ทบ.ที่

86/2561

เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตรnew  1 ม.ค.61 

คำสั่ง ทบ.ที่

88/2561

เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตรnew  1 ม.ค.61 

คำสั่ง ทบ.ที่

95/2561

เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตรnew  1 ม.ค.61 

คำสั่ง ทบ.ที่

107/2561

เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตรnew   1 ม.ค.61 

คำสั่ง ทบ.ที่

141/2561

 เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตรnew   2 มี.ค.61 

คำสั่ง ทบ.ที่

146/2561

 
เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตรnew   7 มี.ค.61 

คำสั่ง ทบ.ที่

156/2561

เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตรnew   8 มี.ค.61

คำสั่ง ทบ.ที่

154/2561

 
เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตรnew   9 มี.ค.61 

คำสั่ง ทบ.ที่

184/2561

 

เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตรnew   15 มี.ค.61 

คำสั่ง ทบ.ที่

186/2561

 
เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตรnew   15 มี.ค.61

คำสั่ง ทบ.ที่

187/2561

ลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตรnew     19 มี.ค.61
     
     

คำสั่งเลื่อนฐานะนายทหารประทวน เป็นสัญญาบัตร(เกษียณ)

คำสั่ง ทบ.ที่

786/2560

เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตรnew   1 ม.ค.61

คำสั่ง ทบ.ที่

70/2561

เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตรnew 1 ม.ค.61 

คำสั่ง ทบ.ที่

71/2561

เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตรnew  1 ม.ค.61 
    1 ม.ค.61 
คำสั่งเลื่อนฐานะนายทหารประทวน เป็นสัญญาบัตร(นชง.)  

คำสั่ง ทบ.ที่

16/2561 

เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตรnew  1 ม.ค.61 

คำสั่ง ทบ.ที่

87/2561

เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตรnew  1 ม.ค.61 

คำสั่ง ทบ.ที่

114/2561

 เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตรnew   
     
  เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร   
     
     
     
     
     
     
     
     
หน้าประชาสัมพันธ์   

 

 

 

 

 

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 20 มีนาคม 2018 เวลา 02:26 น.